Vážení rodiče a táborníci zde si můžete vybrat některý z termínů pobytu na našem letním táboře Mexiko pro rok 2019. Doufáme, že Vás některý z námi připravených táborových běhů zaujme a využijete nabídku objednání.

           Máte možnost uhrazení zálohové platby poukazu s následným doplacením v hotovosti při předání dítěte na táboře či uhrazení plné platby poukazu, popřípadě variantu uhrazení poukazu pobytu jinou stranou, což je např. z fondu FKSP zaměstnavatele, odborovou organizací či sponzorem. V tomto případě Vám bude vystavena elektronicky faktura pro tuto stranu.

          Je jen na Vás, která z možností Vám vyhovuje a je přijatelnější

Veškeré informace a přesné vysvětlení úhrady pobytu naleznete ve smluvních podmínky

 

Dále upozorňujeme, že doprava dětí na tábor a z tábora je individuální (tedy s rodiči či jinou pověřenou osobou) !!!

 

Nezajišťujeme žádnou autobusovou či jinou dopravu

 

 

   Běh   

Datum

  Cena  

Zálohová platba

Obsazenost

Přihlášky

1. běh
 30.6.-13.7.2019       ----
2. běh  14.7.-27.7.2019     ----
3. běh  28.7.-10.8.2019       ----
4. běh  11.8.-24.8.2019       ----