Pořadatelé LDT Mexiko

     

          Karel Sojka                  Jaroslav Kárník                   Ing. Pavel Mráz

Koordinátor sportovních          Hlavní vedoucí                 Ekonomický vedoucí

             činností                                      tábora