TÁBOROVÝ ŘÁD

                                                      

        Na tábor jezdíme proto, abychom se měli všichni moc dobře a užili si co nejvíce zábavy, legrace a her, a ne proto, abychom se chovali ošklivě ke kamarádům a přebírali dospělácké návyky.  Proto se držíme těchto jednoduchých pravidel :

 

 • Táborník nikdy neopouští prostor tábora bez vědomí svého oddílového vedoucího a to ani do nejbližšího okolí.
 • Každý táborník je povinen uposlechnout pokynů kteréhokoliv z vedoucích, praktikantů a vedení tábora.
 • Denní rozkaz a program je závazný pro každého. Nikdo ho svým chováním nesmí narušovat či jinak mařit.
 • Na jídlo, nástupy a hry přichází táborník vždy včas.
 • Ve své chatce ,srubu a v celém areálu tábora včetně jeho okolí každý udržuje pořádek a čistotu.
 • Táborník chrání svůj, kamarádův a táborový majetek před poškozením či ztrátou. Případnou ztrátu či poškození ohlásí ihned svému vedoucímu.
 • Důsledně chráníme veškerou přírodu při hrách v lese nebo jiném terénu. Platí zásada, že tábor a jeho okolí musí po našem odjezdu domů zůstat v takovém stavu jako při našem příjezdu.
 • Každý táborník dbá na svoji čistotu a hygienu, tím že si vždy myje ruce před jídlem a po toaletě (samozřejmě se budeme dle rozkazu sprchovat a nebudeme prasátka).
 • Dobu poledního klidu využíváme k odpočinku, volání s rodiči či kamarády, psaní dopisů, hraní her na chatce a nepobíháme  po areálu  tábora.
 • Po večerce a před budíčkem nikdo neruší ostatní ze svého spánku.
 • Táborník má přísný zákaz rozdělávání jakéhokoli ohně v celém areálu tábora a bez výhrad plní pokynu vedoucích u táboráku.
 • Táborník nesmí chodit svévolně k bazénu tábora. Koupání v bazénu je dovoleno pouze pod dohledem  bystrého oka sportovního vedoucího a zdravotníka tábora.
 • Kdokoli a kdykoli by měl pocit, že má jakýkoli problém (třeba by se mu stýskalo), tak může v jakoukoli hodinu zajít za svým vedoucím nebo vedením tábora a my mu rádi pomůžeme    (TO SLIBUJEME).
 • Každé poranění, zranění, nevolnost nebo jiné zdravotní problémy své či kamarádovy musí okamžitě nahlásit zdravotníkovi nebo jiné dospělé osobě a to i když mu to nepřipadá významné (třeba klíště).
 • K jídlu nastupuje vždy celý oddíl pohromadě a vhodně oblečen. Každý si bere jen to,co sní. Je zákaz vynášení jídla, talířů, hrnečků a příborů z míst, kde papáme (tedy jídelna a terasa) do chatek.
 • Na táboře a výletech dbá každý slušného vystupování a chování (Proč ? Protože nás vždycky někdo vidí).
 • Za nedodržování a opakované porušování táborového řádu může být táborník potrestán napomenutím  a za závažné porušení táborového řádu i vyloučen z tábora.
 • Za závažné porušení táborového řádu se považuje ubližování jiným (zejména šikana, nadávání, rvačky), užívání škodlivých a zakázaných látek jako jsou cigarety, alkohol, drogy a jejich uchovávání v táboře. Dále opuštění oddílu nebo prostoru tábora bez vědomí oddílového vedoucího. Odcizení cizí věci a soustavné porušování pokynů oddílového vedoucího nebo vedení tábora.